متن کامل خبر


 
معاون دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر پرستو محمدی به‌ سمت معاون دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه منصوب شد.

ر این حكم که به امضاء دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی سرکار عالی و به استناد ماده ۱۷ آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به مدت دو سال به عنوان معاون دفتر همکاری های علمی و بین المللی منصوب می‌شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، در جهت ارتقای علمی و تحقق اهداف دانشگاه، موفق و مؤید باشید."
گفتنی است دکتر پرستو محمدی دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه سوربن پاریس است. وی از سال ۸۷ (با رتبه علمی استادیار) به عنوان عضو هیأت علمی گروه مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها مشغول فعالیت است.


3 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 840