متن کامل خبر


 
دانشگاه تربیت مدرس؛ دومین دانشگاه دارای سرآمدان علمی کشور

خلاصه خبر: در پنجمین دوره انتخاب سرآمدان علمی کشور، دانشگاه تربیت مدرس با کسب اعتبار علمی ۶ هزار و ۱۷۵ به عنوان دومین دانشگاه دارای سرآمدان علمی کشور در سال ۹۹ معرفی شد.

در پنجمین دوره انتخاب سرآمدان علمی کشور، دانشگاه صنعتی شریف با ۱۳ سرآمد علمی و کسب اعتبار علمی ۹۳۳۱ رتبه نخست را در میان موسسات علمی/پژوهشی کسب کرد و دانشگاه تربیت مدرس مدرس با ۶۱۷۵ اعتبار علمی و دانشگاه شهید بهشتی تهران با ۱۷۸۶ اعتبار علمی در جایگاه دوم و سوم ایستادند. در این دوره ۱۰۰ سرآمد از ۴۳ دانشگاه و ۱۶ استان کشور انتخاب شدند. 62 نفر از سرآمدان علمی از دانشگاه های استان تهران برگزیده شدند و استان‌ های اصفهان با ۹ سرآمد علمی و زنجان با ۸ سرآمد علمی به ترتیب دوم و سوم شدند.
فدراسیون سرآمدان علمی ایران همه ساله ۱۰۰ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور را به عنوان سرآمد علمی انتخاب و به آنها گرنت های پژوهشی، آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسادکتری اعطا می کند. اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، سرآمدان علمی پنجمین دوره انتخاب و به دانشگاهها و موسسات آموزشی- پژوهشی معرفی شدند.
حمایت ها شامل پژوهانه نقدی: ۲۵ تا ۱۵۰ میلیون تومان، گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی: ۵ تا ۱۰ میلیون تومان، حمایت جذب محقق پسا دکتری: یک تا ۳ نفر بوده که به صورت مستقیم به خود افراد پرداخت می شود. انتخاب سرآمدان علمی توسط فدراسیون و مطابق آیین نامه انجام می شود.
چاپ مقاله در نشریات برتر شرط ضروری قرار گرفتن در فرآیند انتخاب سرآمدان علمی است. ارزیابی اولیه و قرار گرفتن در فرآیند انتخابات سرآمدان علمی چاپ حداقل یک مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نشریات برتر مورد حمایت فدراسیون ضروری است. در این دوره بیش از ۱۳۹۰ مقاله در ۸۵ نشریه برتر از طرف محققان ایرانی منتشر و امتیازدهی شدند. این مقالات در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ منتشر شده‌اند.
عضویت هیات علمی موسسات علمی/پژوهشی کشور، شرط ضروری دوم برای قرار گرفتن در فهرست سرآمدان علمی است، در دوره پنجم انتخاب سرآمدان علمی بیش از ۱۴۰۰ نفر از اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و محققان کشور به عنوان نویسنده در این مقالات همکاری داشتند که بیش از ۶۶۰ نفر از این افراد حداقل یک مقاله، به عنوان نویسنده مسئول منتشر کرده‌اند.


2 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 2037