متن کامل خبر


 
انتصاب مدیر جدید واحد PMO معاونت دانشجویی

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر پرویز آزاد فلاح به عنوان مدیر اجرایی برنامه طرح تحول راهبردی در حوزه ماموریتی معاونت دانشجویی (واحد PMO) منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی و به پیشنهاد معاون دانشجویی دانشگاه، به عنوان مدیر اجرایی برنامه طرح تحول راهبردی در حوزه ماموریتی معاونت دانشجویی (واحد PMO) منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و براساس وظایف پیش بینی شده برای واحدهای PMO معاونت ها، در پیشبرد اهداف طرح تحول راهبردی و سرآمدی حیات دانشجویی موفق و مؤید باشید."
رییس دانشگاه همچنین در نامه ای جداگانه از تلاش و خدمات صادقانه دکتر محمد علی رستگار مدیر پیشین واحد PMO معاونت دانشجویی در زمان تصدی مدیریت واحد مذکور تقدیر و تشکر کرد.


21 مرداد 1399 / تعداد نمایش : 1014