متن کامل خبر


 
تکذیب مطلب منتسب به دانشجوی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه

خلاصه خبر: سید بابک موسوی دانشجوی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه، مطلب منتسب به خود را با موضوع "فاجعه در صنایع غذایی" که در شبکه های مجازی منتشر شده است، تکذیب کرد.

وی با انتشار نامه ای گفت: اخیراً مطلبی در شبکه های مجازی در خصوص فاجعه در صنایع غذایی با ذکر نام سید بابک موسوی دانشجوی دکترای صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس جعل و منتشر شده است که در آن به عدم رعایت بهداشت و آلودگی مواد خوراکی تولیدی در صنعت غذا اشاره می شود. در حالی که هرگز چنین مطلبی از سوی اینجانب تهیه و منتشر نشده و این متن ساختگی و فاقد ارزش علمی است. انتشار این مطلب قطعاً در جهت تشویش اذهان عمومی و خدشه وارد کردن به امنیت روانی جامعه از طریق فضای مجازی است و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.


21 مرداد 1399 / تعداد نمایش : 30626