متن کامل خبر


 
معاون آموزشی دانشکده علـوم انسـانی منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر داوود حسینی چفلی به عنوان معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمدتقی احمدی رسیده، آمده است: "نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی و بنا به پیشنهاد ریاست دانشکده علوم انسانی و به استناد ماده ۱۷ آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، به عنوان معاون آموزشی دانشکده علـوم انسـانی منصوب می‌شوید.
لازم به ذکر است در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۱۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیات امنای دانشگاه پست دوم مدیریتی جنابعالی به عنوان مدیر گروه فلسفه و حکمت و منطق کمافی السابق حفظ خواهد شد.
امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگـاه، در جهت ارتقای گـروه، دانشکده و دانشگاه و تدبیر و پیشبرد امـور موفق و موید باشید."
رئیس دانشگاه همچنین در نامه ای جداگانه از دکتر سید مسعود موسوی معاون آموزشی پیشین دانشکده علوم انسانی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی معاونت مذکور تقدیر و تشکر کرد.


8 مرداد 1399 / تعداد نمایش : 685