متن کامل خبر


 
انتصاب مدیر گروه بین رشته ای ترکیبات مواد زیست فعال دانشکـده علوم و فناوری بین رشته ای

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه مدیر گروه آموزشی "بین رشته ای ترکیبات مواد زیست فعال " منصوب شد.

بر اساس حکم صادره؛ دکتر حسین نادری منش عضو هیأت علمی دانشکده علوم زیستی به عنوان مدیر گروه "بین رشته ای ترکیبات مواد زیست فعال دانشکـده علوم و فناوری بین رشته ای" منصوب شد.
در حکم دکتر احمدی آمده است: نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی و بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده علوم و فناوری بین رشته ای و به استناد ماده ۱۷ آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، به موجب این حکم به عنوان مدیر گروه بین رشته ای ترکیبات مواد زیست فعال دانشکـده علوم و فناوری بین رشته ای منصوب می‌شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگـاه، در جهت ارتقای گـروه، دانشکده و دانشگاه و تدبیر و پیشبرد امور موفق و موید باشید.


6 مرداد 1399 / تعداد نمایش : 570