متن کامل خبر


 
گزارش ارزیابی پیشرفت بسته های موفقیت موج هفتم معاونت پشتیبانی ارائه شد

خلاصه خبر: در شصت و پنجمین جلسه کمیته راهبری طرح تحول راهبردی دانشگاه که ۲۳ تیر ۹۹ با حضور رییس و اعضای کمیته به صورت مجازی برگزار شد، گزارش ارزیابی پیشرفت بسته های موفقیت موج هفتم معاونت پشتیبانی و منابع انسانی ارائه گردید.

در ابتدای این جلسه دکتر نهاوندی گزارش کاملی از میزان پیشرفت کار بسته های موج ۷ معاونت پشتیبانی ارائه و درصد پیشرفت هر یک از بسته های یاد شده را ارزیابی کرد. در این خصوص ضمن تشکر از اقدامات دکتر دلخواه از وی درخواست شد از هر طریق ممکن تلاش نماید تا بسته هایی که درصد پیشرفت آنها پایین است قبل از شروع موج بعدی طرح تحول به اتمام برسند. همچنین در مورد بسته هایی که مشکل آنها نیاز بودجه ای بالا و یا تصویب در مراجع بالادستی است، امکان تخصیص زمان بیشتر به شرط پی جویی مستمر اجرای بسته وجود دارد.
در ادامه ی شصت و پنجمین جلسه کمیته راهبری طرح تحول راهبردی، موضوع اهداف کمی مندرج در سند طرح تحول برای ۵ سال اول به همراه میزان تحقق هر یک (بر اساس وضع موجود) مطرح و مقرر شد جلسه ای با حضور دکتر مینایی، دکتر البدوی، دکتر ذگردی، دکتر نیک بخش و دکتر نهاوندی تشکیل و اهداف کمی ۵ سال نخست، مورد بررسی قرار گیرند.
در این خصوص تأکید شد شاخص هایی که در سال های اخیر توسط دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد برای محک زدن میزان تحقق اهداف پیشرفت طرح تحول استفاده شده است، در فرایند بررسی و اصلاح مورد توجه قرار گیرند و همخوانی شاخص-ها بررسی شود.
همچنین طرح ابهامات موجود و پاسخگویی به آنها، ارائه پیشنهاد های اصلاحی برای شاخص های کاربردی تر، تبیین مفهومی و تبادل نظر در مورد هر یک از اهداف مذکور، بازنگری در برخی شاخص های زیست محیطی و تعریف شاخص های قابل اندازه گیری در هر حوزه نیز در دستور کار جلسه مذکور خواهد بود.
در ادامه مقرر شد ستون ملاحظات، به جداول موجود اهداف کمی افزوده شود تا امکان درج مواردی همچون توضیحات تکمیلی در مورد کمبود یا افزایش رشد، درصد پیشرفت و مانند آن به فرمت گزارش عملکرد در هدف مورد نظر، فراهم گردد.


5 مرداد 1399 / تعداد نمایش : 785