متن کامل خبر


 
انتصاب اعضای هیات تحریریه مجله "تحلیل های جامعه شناختی و مدیریتی در ورزش "

خلاصه خبر: از سوی دکتر یعقوب فتح الهی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، اعضای هیأت تحریریه دو فصلنامه "تحلیل های جامعه شناختی و مدیریتی در ورزش " منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر هاشم کوزه چیان، دکتر اصغر مشبکی، دکتر حسن دانایی فرد و دکتر علی ساعی به مدت ۴ سال به عنوان عضو هیات تحریریه دو فصلنامۀ " تحلیل های جامعه شناختی و مدیریتی در ورزش " منصوب شدند.


5 مرداد 1399 / تعداد نمایش : 477