متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروههای آموزشی

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه مدیران گروه های آموزشی حقوق عمومی و اقتصاد کشاورزی منصوب و مدیر گروه آموزشی فیزیوتراپی در سمت خود ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر محمدباقر پارساپور به عنوان سرپرست گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و دکتر سید حبیب الله موسوی به عنوان مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی منصوب و دکتر فرید بحرپیما به عنوان مدیر گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم پزشکی در سمت خود ابقاء شدند.
رییس دانشگاه همچنین در نامه ای جداگانه از دکتر صادق خلیلیان مدیر پیشین گروه اقتصاد کشاورزی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی مذکور تقدیر و تشکر کرد.


30 تیر 1399 / تعداد نمایش : 977