متن کامل خبر


 
انتشار گزارش تخصصی شماره ۵۵ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، پنجاه و پنجمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "کووید19 و آزمون سرمایه اجتماعی" توسط دکتر سید علیرضا حسینی بهشتی از گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
پیدایش، انتقال و گسترش بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ پیامدهای مهمی در بخشی از مباحث توسعه که به سرمایه اجتماعی مربوط می‌شود دارد.
در این گزارش به برخی پیامدهای تصمیمات دولت در رابطه با مدیریت بحران و شیوه اجتماعی سازی آن از این منظر اشاره شده است.
"چیستی سرمایه اجتماعی، ابعاد و آثار آن" و "سرمایه اجتماعی و بحران کرونا" از جمله مباحث و سرفصل های ارائه شده در این گزارش می باشد.
شصت و سومین جلسه کمیته راهبری طرح تحول راهبردی دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


30 تیر 1399 / تعداد نمایش : 2048