متن کامل خبر


 
ارتقای رتبه دانشگاه تربیت مدرس در نظام رتبه‌بندی لایدن ۲۰۲۰

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس در رتبه‌بندی لایدن ۲۰۲۰ در رتبه چهارم بین دانشگاه های ایران و با صعود ۲۸ پله ای نسبت به سال گذشته (در معیار مرجعیت علمی) در جایگاه ۳۴۶ جهان قرار گرفت.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) پس از انتشار نتایج نظام رتبه‌بندی لایدن سال ۲۰۲۰ از حضور ۳۶ دانشگاه ایران از جمله دانشگاه تربیت مدرس در جمع برترین‌های جهان خبر داد. در رتبه‌بندی سال جاری لایدن، تعداد ۳۶ دانشگاه از ایران در جمع یک هزار و ۱۷۶ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند، این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ این تعداد برابر با ۲۶ دانشگاه بود.
در سال ۲۰۲۰، دانشگاه‌های جهان در ۲۰ شاخص در قالب چهار معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در لایدن مورد رتبه‌بندی قرار گرفتند. این ارزیابی‌ها از تولیدات علمی دانشگاه‌ها در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ صورت گرفته است. معیار مرجعیت علمی (تاثیر علمی) از شاخص‌هایی چون مقالات یک درصد برتر، مقالات ۵ درصد برتر، مقالات ۱۰ درصد برتر و مقالات ۵۰ درصد برتر بهره گرفته و معیار دیپلماسی علمی از شاخص‌هایی چون همکاری علمی، همکاری بین المللی، همکاری صنعتی، همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر و همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از ۵۰۰۰ کیلومتر استفاده کرده است. معیار دسترسی آزاد به انتشارات نیز از شاخص‌های انتشارات دسترسی آزاد، تعداد انتشارات دسترسی آزاد طلایی، انتشارات دسترسی آزاد هیبرید، انتشارات دسترسی آزاد برنز، انتشارت دسترسی آزاد سبز تشکیل می‌شود. معیار تنوع جنسیتی نیز شامل شاخص‌های همکاری با نویسندگانی که جنسیت آنها مشخص نیست، نویسندگان مرد (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان زن (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان مرد (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن)، نویسندگان زن (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن) است.
دانشگاه تربیت مدرس در مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی و دسترسی آزاد به انتشارات، رتبه چهارم در میان 36 دانشگاه ایرانی را به خود اختصاص داده و در معیار تنوع جنسیتی به عنوان پنجمین دانشگاه ایرانی معرفی شده است. جایگاه جهانی دانشگاه تربیت مدرس در آخرین رتبه بندی لایدن نسبت به سال ۲۰۱۹، در معیار مرجعیت علمی ۲۸ پله صعود، در معیار های دیپلماسی علمی و دسترسی آزاد به انتشارات ۱۱ پله صعود و در معیار تنوع جنسیتی نیز 30 پله صعود داشته است.
گفتنی است لایدن یکی از نظام‌های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه‌های برتر دنیا را بر اساس شاخص‌های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می‌دهد.


25 تیر 1399 / تعداد نمایش : 2050