متن کامل خبر


 
سومین دوره "ره نشان" با حمایت بنیاد ملی نخبگان برگزار می شود

خلاصه خبر: موسسه هدایت تخصصی رضوان شریف، سومین دوره ره نشان را با هدف شناسایی دانشجویان مستعد، توانمندسازی حول مسائل صنعتی، تیم سازی و اتصال این دانشجویان به مجموعه های فناور و صنعتی برگزار می کند.

بنیاد ملی نخبگان در راستای ایجاد فضای پرنشاط علمی و پژوهشی در بین دانشجویان، آشنا نمودن دانشجویان مستعد با نیازها و مسائل جامعه و صنعت و همچنین ترغیب و توانمندسازی دانشجویان مستعد طبق شیوه نامه طرح شهید بابایی، از رویدادهای رقابتی مسئله محور حمایت به عمل می آورد. در این راستا مؤسسه هدایت تخصصی رضوان شریف به عنوان یکی از کارگزاران رسمی بنیاد ملی نخبگان در برگزاری رویدادهای مسئله محور، با همکاری پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف سومین دوره ره نشان را با هدف شناسایی دانشجویان مستعد، توانمندسازی حول مسائل صنعتی، تیم سازی و اتصال این دانشجویان به مجموعه های فناور و صنعتی برگزار می کند.
در این دوره شرکت های فناور و صنعتی با تعریف پروژه و راهبری تیم ها، زمینه جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان مستعد را تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان فراهم می سازند.


25 تیر 1399 / تعداد نمایش : 1049