متن کامل خبر


 
چاپ پژوهش عضو هیات علمی دانشگاه در معتبرترین مجله صنایع غذایی دنیا

خلاصه خبر: پژوهش مروری دکتر محسن برزگر عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه در زمینه پوست تازه پسته (نتایج ۱۸ سال تحقیقات وی) در مجله معتبر Trends in Food Science and Technologyبا ضریب تاثیر ۱۱/۰۸ و رتبه یک در بین ۱۳۵ مجله علوم و صنایع غذائی (بر اساس JCR ۲۰۱۹) به چاپ رسید.

این پژوهش که با عنوان “Bio-active compounds and functional properties of pistachio hull: A review” در مجله Trends in Food Science and Technologyچاپ شده است، به نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه ترکیبات زیست فعال موجود در پوست تازه پسته (همچون پلی فنول ها، توکوفرول ها، فیبرهای رژیمی، اسانس و برخی ترکیبات دیگر) در گروه تحقیقاتی دکتر محسن برزگر (حاصل ۱۸ سال مطالعه در این زمینه در قالب رساله ها و پایان نامه های دانشجویان و چاپ نتایج آن ها در مجلات بین المللی معتبر) و سایر محققان ایرانی و بین المللی می پردازد و بیانگر اهمیت این منبع غنی از ترکیبات زیست فعال می باشد.
پوست تازه پسته یکی از ضایعات جانبی فرآوری پسته است و وجود آن مشکلات زیست محیطی به وجود می آورد. در این پژوهش ترکیبات شیمیائی، روش های استخراج سنتی و نوین و خواص عملکردی عصاره پوست تازه پسته گزارش شده است. با توجه به تجربیات نویسنده مقاله و نیز سایر محققان و نتایج آزمایش های برون و درون تنی می توان ادعا نمود که ترکیبات استخراج شده از پوست تازه پسته می توانند به عنوان ضد اکساینده، محافظ سلول ها، ضد میکروب، ضد التهاب، ضد دیابت، ضد قهوه ایی شدن، ضد سرطان، ضد جهش زائی عمل کنند. مطالعه های دیگری کاربرد پوست سبز پسته را به عنوان منبعی از ترکیبات سلامتی بخش در صنایع غذائی و داروئی به منظور بهبود پایداری و خواص تغذیه ای آنها ارزیابی کرده اند.
گفتنی است دکتر محسن برزگر با زمینه تخصصی تجزیه و شیمی مواد غذائی، استاد تمام گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوده و چاپ بیش از ۲۴۵ مقاله در مجلات ISI (۱۴۴) و داخلی (۶۵)، ۳۰ مقاله در مجلات Q1 و ۱۲ مقاله در JCR زیر ۵ درصد را در کارنامه علمی خود دارد.


22 تیر 1399 / تعداد نمایش : 2077