متن کامل خبر


 
تاکید مرکز بهداشت و درمان بر تکمیل و بروزرسانی کاربرگ خوداظهاری

خلاصه خبر: مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با بیان این مطلب که علی رغم اطلاع رسانی و تاکید بر ضرورت ثبت گزارش وضع سلامتی در قالب کاربرگ خوداظهاری، تعداد کثیری از دانشگاهیان این کاربرگ را تکمیل نکرده اند، خواستار نظارت و پیگیری کلیه معاونت ها و روسای دانشکده ها بر تکمیل و به روزرسانی کاربرگ سلامت دانشگاهیان زیرمجموعه خود شد.

دکتر محمدرضا رئوفی در ادامه افزود: بر اساس گزارش دریافتی تعداد زیادی از افرادی که پس از مراجعه به پزشک، مشکوک و یا مبتلا به بیماری کووید 19 تشخیص داده شده اند، کاربرگ مذکور را تکمیل نکرده اند.
وی از معاونین و روسای دانشکده ها خواست که پیگیری و نظارت دقیق بر موضوع تکمیل کاربرگ خوداظهاری سلامت افراد زیرمجموعه خود داشته باشند تا این کاربرگ توسط همه دانشگاهیان تکمیل شود و در صورت تغییر شرایط سلامتی آنان، به روزرسانی گردد. دکتر رئوفی با یادآوری اهمیت الگوریتم بازگشت به تحصیل/کار مرکز بهداشت و درمان از کلیه معاونت ها و روسای دانشکده ها که به کاربرگ سلامت افراد زیرمجموعه خود جهت نظارت دسترسی دارند، درخواست کرد سلامت پرسنل خود را از لحاظ ابتلا به بیماری کووید 19، افراد مشکوک/ محتمل و آسیب پذیر پیگیری کنند و به مرکز بهداشت و درمان دانشکاه اطلاع دهند.


21 تیر 1399 / تعداد نمایش : 1158