متن کامل خبر


 
ثبت اطلاعات تقویم جامع دانشگاهی سال ۹۹

خلاصه خبر: رویدادهای دانشگاهی سال ۱۳۹۹ به تفکیک واحدها و معاونت های مختلف در تقویم جامع دانشگاهی ثبت شد.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه،‌ رویدادهای دانشگاهی سال ۱۳۹۹ شامل برنامه کلاسی اساتید، برنامه کلاسی دانشجویان، رویدادهای حوزه ریاست، رویدادهای معاونت های آموزشی، مدیریت های زیرمجموعه و پردیس دانشگاهی،‌ رویدادهای معاونت پژوهشی و مدیریت های زیرمجموعه،‌ رویدادهای معاونت دانشجویی و مدیریت های زیرمجموعه و رویدادهای معاونت پشتیبانی و مدیریت های زیرمجموعه در تقویم جامع دانشگاهی ثبت شده اند.


16 تیر 1399 / تعداد نمایش : 1094