متن کامل خبر


 
جایگاه دانشگاه تربیت مدرس در نظام رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰

خلاصه خبر: گزارش رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰ نشان می دهد، دانشگاه تربیت مدرس در حوزه علوم فنی و مهندسی (مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، علوم و مهندسی انرژی، منابع آب، علوم و صنایع غذایی، بیوتکنولوژی علوم و مهندسی معدن) در حوزه علوم طبیعی (علوم زمین) در حوزه علوم زیستی (علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی) و در حوزه علوم پزشکی (پرستاری) در جمع برترین دانشگاه های جهان قرار گرفته است.

بر اساس نتایج تازه ترین رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۲۰ ، دانشگاه تربیت مدرس در ۱۲ موضوع از مجموع ۵۴ موضوع علمی بررسی شده دارای رتبه و به عنوان برترین دانشگاه های جهان معرفی شده است. آخرین گزارش نظام رتبه بندی موضوعی شانگهای نشان می دهد دانشگاه تربیت مدرس در حوزه علوم فنی و مهندسی؛ علوم و مهندسی معدن در رده ۷۵-۵۱ ، مهندسی عمران و منابع آب در رده ۲۰۰-۱۵۱ ، مهندسی مکانیک، علوم و مهندسی انرژی و علوم و صنایع غذایی در رده ۳۰۰-۲۰۱ ، مهندسی شیمی در رده ۴۰۰-۳۰۱ و در بیوتکنولوژی در رده ۵۰۰-۴۰۱ دانشگاه برتر جهان قرار دارد. همچنین در حوزه علوم زیستی؛ علوم دامپزشکی در رده ۳۰۰-۲۰۱ و در علوم کشاورزی در رده ۵۰۰-۴۰۱ جای گرفته است. بنا بر این گزارش دانشگاه تربیت مدرس در حوزه علوم پزشکی؛ پرستاری در رده ۳۰۰-۲۰۱ و در حوزه علوم طبیعی؛ علوم زمین در رده ۵۰۰-۴۰۱ دانشگاه برتر جهان قرار دارد.
در نظام رتبه بندی بین المللی شانگهای ۲۰۲۰ تعداد ۳۵ دانشگاه ایرانی در ۳۳ موضوع حضور دارند و بهترین عملکرد متعلق به دانشگاه هاروارد است که در 14 موضوع در رده برتر قرار گرفته است. در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰ شانگهای شاخص‌هایی شامل تعداد مقالات منتشر شده در مجلات با ضریب تاثیر بالا در یک موضوع علمی، استنادات علمی، مقالات علمی که با نویسنده بین المللی در یک موضوع علمی تألیف شده‌اند، تعداد مقالات چاپ شده در مجلات و کنفرانس‌های برتر و جوایز علمی استادان مورد بررسی بوده است.
گفتنی است رتبه بندی شانگهای از سال ۲۰۰۹ آغاز شده و دانشگاه‌های جهان را (ARWU) در ۵۴ رشته زیر مجموعه علوم طبیعی، مهندسی، علوم زیستی، علوم پزشکی و علوم اجتماعی رتبه بندی کرده است.


11 تیر 1399 / تعداد نمایش : 1513