متن کامل خبر


 
انتشار گزارش تخصصی شماره 52 "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، پنجاه و دومین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "پتانسیل بالقوه آرتمیزینین (داروی ضد مالاریا) در برابر بیماری کرونا" توسط دکتر آرمان بیرقدار استادیار مهندسی متابولیک گیاهان دارویی و علی رضایی، مصطفی جودکی، نرگس حسنی و علی غفاری زاده دانشجویان دکتری مباحث نوین در اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش ضمن یادآوری نقش محصولات باغبانی در حفظ سلامت جامعه مباحثی شامل: استفاده از کلروکین و هیدروکسی کلروکین در درمان بیماری مالاریا، آرتمیزینین داروی موثر در درمان بیماری مالاریا، سیر بیوسنتزی تولید آرتمیزینین در گیاه درمنه، مکانیسم عمل داروی آرتمیزینین علیه بیماری مالاریا، اصلاح نباتات مرسوم در مقابل روش های مختلف بیوتکنولوژی برای بهبود تولید آرتمیزینین را مطرح و ارائه می کند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


11 تیر 1399 / تعداد نمایش : 2012