متن کامل خبر


 
گزارش تخصصی شماره ۵۳ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، پنجاه و سومین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "چالش های آموزش در عصر همه گیری کووید 19" توسط دکتر غلامعلی منتظر استاد و طاهره سنجابی و مهسا قاسمی دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش با اشاره به اینکه همه گیری ویروس کووید 19 نظام آموزشی جهان را به شدت تحت تأثیر قرار داد و فعالیت های حضوری مدارس و دانشگاهها را به تعطیلی کشاند، اقدامات نظام آموزش جهانی در پاسخ به همه گیری کووید 19 را تشریح و روند فعالیت های مراکز آموزشی در دوره شیوع کرونا را در کشورهای چین، استرالیا، مصر، آلمان، آمریکا، ایتالیا، هنگ کنگ، سنگاپور و کانادا بیان و بررسی می کند.
بنا بر گزارش یونسکو ۱۹۲ کشور جهان در سطح ملی مدارس، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزشی خود را در زمان شیوع کرونا تعطیل کردند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


11 تیر 1399 / تعداد نمایش : 2153