متن کامل خبر


 
انتشار پنجاه و یکمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیرپزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوای علمی و اطلاعات معتبر، گزارش تخصصی شماره ۵۱ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "کووید 19 و ارج نهادن به تفکر فلسفی " توسط دکتر داوود حسینی و دکتر حمیدرضا محبوبی از گروه فلسفه و منطق دانشکده علوم انسانی تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
قرنطینه ناشی از همه گیری ویروس کووید 19 زمینه ای فراهم کرد تا انسان ها فرصت تأمل درباره خود و مناسبات آن با طبیعت را هر چند کوتاه، پیدا کنند. این گزارش به نسبت انسان و طبیعت از یک سو و نتایج تصویرسازی های انسان از پدیده ها، از سوی دیگر اشاره دارد. همچنین مباحث "فلسفه و آینده" و "فلسفه و حال" را مطرح می کند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


8 تیر 1399 / تعداد نمایش : 1777