متن کامل خبر


 
پنجاهمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، پنجاهمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "مسأله ویروس کرونا و امنیت پایدار شهروندی" توسط دکتر زهرا احمدی پور استاد و دکتر هادی سیفی دانش آموخته گروه جغرافیای سیاسی دانشکده علوم انسانی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
این گزارش با ذکر این مهم که امنیت پایدار شهروندی نیاز به پیش بینی دارد، به جنبه های بهداشتی امنیت پایدار شهروندی و راه های تقویت آن برای مقابله با شرایط کرونا ویروس می پردازد.
در ادامه این گزارش به مباحث:۱- بیماری های مسری، کشنده و انگلی باید مورد توجه زیرساخت ها قرار گیرند. ۲- ایجاد و پیش بینی تسهیلات مراقبت های سلامتی برای شرایط عادی و شرایط بیماری و بحرانی. ۳- ایجاد شبکه ها و توان مالی سلامت برای پشتیبانی از آحاد جامعه برای تهیه لوازم مورد نیاز سلامتی. ۴- کافی بودن پزشک و دارو با برنامه ریزی مناسب آموزش جامعه پزشکی از نظر کمی و کیفی و تولیدات و واردات داروهای مورد نیاز با استانداردهای ضروری. ۵- تعداد گروههای آسیب پذیر مالی، روانی، فرهنگی و غیره باید مشخص شود. ۶- ایجاد تمهیدات سرزندگی و نشاط در جامعه برای حل بحران های روانی و فیزیکی با تربیت بدنی مناسب. ۷- کمیت و کیفیت بالای آموزش اشاره می کند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


8 تیر 1399 / تعداد نمایش : 1920