متن کامل خبر


 
انتشار گزارش تخصصی شماره ۴۹ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، چهل و نهمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "نقش مهندسی ژنتیک گیاهی در برابر کرونا" توسط دکتر آرمان بیرقدار و دکتر علیرضا بابایی از دانشکده کشاورزی تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش ضمن ارائه تاریخچه استفاده از گیاهان و کمک به علوم پزشکی، مباحث بیوتکنولوژی گیاهی و کمک به مقابله با بیماری کرونا ویروس، تولید واکسن نوترکیب با استفاده از مهندسی ژنتیک گیاهان و تولید داروهای ضد ویروس با استفاده از مهندسی ژنتیک گیاهان را مطرح می کند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


8 تیر 1399 / تعداد نمایش : 1868