متن کامل خبر


 
گزارش تخصصی شماره ۴۸ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، چهل و هشتمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "فضاهای عمومی شهری و ویروس کرونا؛ همگرایی یا واگرایی" توسط دکتر مجتبی رفیعیان، استاد و آیدا کیانفر دانشجوی دکتری گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
این گزارش آینده فضاهای عمومی شهری را بررسی می کند. همچنین به منظور دریافت راهنمای برنامه ریزی و طراحی شهری در دوران پسا کرونا، 5 محور شامل: و ضوابط شهری، شهرسازی تاکتیکی، توسعه خلاق و نوآورانه را پیشنهاد می دهد.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


8 تیر 1399 / تعداد نمایش : 1966