متن کامل خبر


 
انتشار گزارش تخصصی شماره ۴۷ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، چهل و هفتمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "کووید 19 راهبرد ژئوپلیتیک صلح برای ایجاد یک جهان صلح آمیز" توسط دکتر زهرا احمدی پور، استاد و محسن عزیز زاده دانشجوی دکتری گروه جغرافیای سیاسی دانشکده علوم انسانی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
در این گزارش سؤالاتی مانند " همه گیری کووید 19 چگونه بر چشم انداز صلح در جهان تأثیر خواهد گذاشت؟" و "نهادهای صلح جهانی چگونه عمل خواهند کرد؟" مطرح و ۱۷مورد از راهبردهای ژئوپلیتیک صلح برای ایجاد یک جهان صلح آمیز ذکر می شود.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


8 تیر 1399 / تعداد نمایش : 1725