متن کامل خبر


 
فراخوان طرح ها و ایده های فرهنگی و اجتماعی در دوره کرونا

خلاصه خبر: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای ارسال طرح ها و ایده های فرهنگی و اجتماعی در دوره کرونا فراخوان داد.

دانشگاهیان می توانند دیدگاه ها و ایده های خود را برای توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دوره کرونا و داشتن محیطی با نشاط در دانشگاه با معاونت فرهنگی و اجتماعی در میان بگذارند.
علاقه مندان فایل کوتاه تصویری، صوتی یا نوشتاری خود را تا 21 تیرماه به آدرس foad@modares.ac.ir ارسال نمایند.


8 تیر 1399 / تعداد نمایش : 920