متن کامل خبر


 
گزارش نماینده شورای دانشگاه از دهمین دوره کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی

خلاصه خبر: در نشست دوم تیرماه شورای دانشگاه، گزارش نماینده شورای دانشگاه از دهمین دوره کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی ارائه شد.

دکتر غلامحسین زاده به عنوان نماینده شورای دانشگاه در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی اظهار داشت: گزارش تصمیمات کمیسیون نشان می دهد این کمیسیون در هر ماه حداقل یا یک رشته گرایش را تصویب کرده یا برنامه بازنگری شده را تصویب نموده یا در خصوص نحوه فعالیت یکی از گروه ها یا تغییر ۶ واحدی در برنامه درسی آنها تصمیم گیری نموده است.
وی گفت: کمیسیون برنامه ریزی آموزشی در تغییر برنامه ریزی ها و کیفیت آموزشی تاثیر بسزایی دارد. از جمله کارهایی که به فعالیت های کمیسیون افزوده شده این است که از گروه هایی که بر اساس گزارش دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه نمره مطلوبی اخذ نکرده اند دعوت می شود تا در جلسه کمیسیون، گزارشی از فعالیت های خود و علت ناموفق بودن و موارد و مشکلات احتمالی را بیان کنند و تاکنون ۱۶ گروه در این کمیسیون گزارش ارائه نموده اند که مورد بررسی قرار گرفته است .
دکتر غلامحسین زاده افزود: همچنین در راستای تحول در شیوه حرکت این کمیسیون، آیین نامه ای تنظیم شده تا از این پس، موضوع اصلاح تا ۶ واحد برنامه درسی به گروه های رتبه ۱ تفویض اختیار گردد. همچنین جابه جایی رشته ها در گروه ها نیز از دیگر مواردی است که مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تاکید بر رویکرد توسعه بین رشته ای ها تصریح کرد: از سیاست های مهم کمیسیون،‌ توجه و ارتقای رشته های بین رشته ای است که در راستای طرح تحول راهبردی دانشگاه نیز می باشد. همچنین تعامل اجتماعی رشته های مختلف در جهت حل مسائل اجتماعی،‌ تربیت نیروی اشتغال پذیر و کسب درآمد از دیگر سیاست های کمیسیون است.
وی در پایان با تاکید بر ماموریت محور شدن گروه ها خاطر نشان ساخت: دانشگاه باید به سمتی حرکت کند که گروه ها ملزم شوند تا درخصوص جایگاه خود در بین سایر گروه ها و رشته های کشور و مزیت نسبی خود نسبت به آنها توضیح دهند و این سبب خواهد شد تا هر گروهی مزیتی برای خود و در نتیجه ماموریتی برای خود تعریف کند و ماموریت محور شود.


4 تیر 1399 / تعداد نمایش : 1309