متن کامل خبر


 
گزارش تخصصی شماره ۴۶ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، چهل و ششمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "الگوی رفتاری حمل و نقل در دوران کرونا" توسط دکتر محمود صفارزاده استاد و محمد اقدم دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش اثرات پاندمی ویروس کرونا را بر جوامع جهانی، حمل و نقل هوایی جهان، حمل و نقل دریایی جهان، حمل و نقل جاده ای جهان و حمل و نقل ریلی جهان بررسی می کند. همچنین تأثیر کرونا و اعمال محدودیت ها را بر صنایع حمل و نقل هوایی، دریایی، جاده ای و ریلی ایران شرح می دهد.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


31 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 2217