متن کامل خبر


 
انتشار گزارش تخصصی شماره ۴۵ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، چهل و پنجمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "استراتژی دولت در مقابله با کرونا به چه می انجامد؟" توسط شکوفه اکبری از گروه ریاضیات زیستی دانشکده علوم ریاضی با همکاری گروهی از محققین دیگر دانشگاهها، تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.

گروهی از پژوهشگران جوان ایرانی با علم به اینکه شبیه سازی رایانه ای به عنوان یکی از بهترین روش های علمی برای پیش بینی اتفاقات آینده، به کار می رود و برای شبیه سازی شیوع بیماری می توان از سه روش؛ روش پیوسته سیستم دینامیک، روش فرآیندهای تصادفی و روش مبتنی بر عامل، استفاده کرد، انتشار بیماری کرونا در ایران را شبیه سازی کردند.
گروهی از محققان از دانشگاههای تربیت مدرس، صنعتی شریف، علوم پزشکی بقیه الاعظم، شهید بهشتی، تهران، مازندران از رشته های مختلف علوم پایه و پزشکی در اقدامی کم نظیر، نحوه انتشار بیماری کووید 19 در ایران را به بهره گیری از روش مبتنی بر عامل، شبیه سازی کردند. پروژه شاکر ( شبیه ساز ایرانی کرونا) نامی است که این محققان جوان بر دستاورد و افتخار علمی خود نهادند. این گزارش ویژگی ها و امتیازات پروژه شاکر و برخی از نتایج آن را تشریح می کند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


31 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 1887