متن کامل خبر


 
گزارش تخصصی شماره ۴۴ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، چهل و چهارمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "سناریوهای آینده آموزش عالی جهان ناشی از همه گیری بیماری کووید 19" توسط دکتر غلامعلی منتظر استاد و طاهره سنجابی و مهسا قاسمی دانش آموختگان کارشناسی ارشد گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش با یادآوری چالش های آموزش عالی در مواجهه با شیوع کووید 19، برخی از سناریوهای ارائه شده توسط برنامه ریزان آموزش عالی در جهان را شرح می دهد.
بنا بر این گزارش، دانشگاهها در نقاط مختلف جهان با ارزیابی بهداشت عمومی و نیازهای دانشگاه خود، سناریوهای گوناگونی برای نیمسال اول سال تحصیلی 2020-21 برنامه ریزی کرده اند. به عنوان مثال برنامه ریزان آموزش عالی آمریکا ۳ سناریو شامل: مهار ویروس، بازگشت ویروس و پابرجایی جهان گیری ویروس و با دانشگاه آلبرتا کانادا که ۳ سناریو شامل: سناریوی کاملا خوشبینانه، سناریوی امیدوارانه و سناریوی بدبینانه را پیش بینی و ارائه کرده اند.
آنچه مسلم است در آینده یادگیری تلفیقی به صورت چشمگیری افزایش می یابد و آموزش الکترونیکی اولویت اصلی همه دانشگاهها خواهد شد و مشارکت های موجود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
بررسی دیدگاههای منتشر شده از دانشگاههای مختلف جهان ۱۵ سناریوی ممکن در دانشگاهها برای نوگشایی سال تحصیلی ۲۱-۲۰۲۰ و ۱۳۴۰۰-۱۳۹۹ ارائه می دهد.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


31 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 1697