متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی روابط بین الملل، هوا فضا، بهداشت محیط و انگل شناسی و حشره شناسی دانشگاه منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر محسن اسلامی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه روابط بین الملل دانشکده علوم انسانی، دکتر سید حمید جلالی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه هوا فضا دانشکده مهندسی مکانیک، دکتر عباس رضایی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی و دکتر عبدالحسین دلیمی اصل با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه انگل شناسی و حشره شناسی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه منصوب شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر سید مسعود موسوی مدیر پیشین گروه روابط بین الملل، دکتر امین فرخ آبادی مدیر پیشین گروه هوا فضا، دکتر سید غلامرضا موسوی مدیر پیشین گروه بهداشت محیط و دکتر جاوید صدرائی مدیر پیشین گروه انگل شناسی و حشره شناسی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد


26 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 925