متن کامل خبر


 
انتشار گزارش تخصصی شماره ۴۲ "دیده بانی علمی کووید ۱۹ درحوزه های غیر پزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، چهل و دومین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

نویسنده این گزارش معتقد است تجربه همه گیری کووید ۱۹ را باید فرصت مهمی دانست که در آن جامعه آموزشی کشور به تجارب مهمی در حوزه آموزش مجازی دست یافت.
این گزارش ضمن تشریح فضاهای سه بعدی آموزش، از تجربه محیط های مجازی سه بعدی در حوزه آموزش به عنوان پیوند تجارب، حوزه آموزش، هنر و فناوری دیجیتال یاد می کند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


26 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 1346