متن کامل خبر


 
۱۴ عضو هیأت علمی دانشگاه در میان پژوهشگران پراستناد برتر کشور

خلاصه خبر: بنا بر گزارش سال ۱۳۹۸ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام؛ ۱۴ عضو هیأت علمی دانشگاه در میان پژوهشگران پراستناد برتر کشور در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر قرار گرفتند و بر این اساس دانشگاه تربیت مدرس پس از دانشگاه تهران بیشترین سهم از پژوهشگران برتر کشور در این ۲ حوزه را به خود اختصاص داده است.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با بررسی عملکرد پژوهشگران ایرانی در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر برای دوره ۵ ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اقدام به شناسایی ۷۸ نفر از پراستنادترین پژوهشگران ۱۲ رشته مختلف علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری نموده است. البته سهم رشته‌های مختلف از پژوهشگران پر استناد یکسان نبوده و تابعی از تعداد کل استنادها و نیز تعداد پژوهشگران هر رشته است. بیشترین سهم و تعداد پژوهشگر پراستناد به ترتیب متعلق به رشته‌های مدیریت، علوم تربیتی، اقتصاد و مالی، علوم اجتماعی، ادبیات، روانشناسی و جغرافیا است.
بنا بر این گزارش دکتر حسن دانایی فرد، دکتر عادل آذر، دکتر اصغر مشبکی در حوزه مدیریت، دکتر مهناز شایسته فر در حوزه هنر و معماری، دکتر محمد احسانی در حوزه تربیت بدنی، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری و دکتر مهدی پور طاهری در حوزه جغرافیا، دکتر فردوس آقا گل زاده، دکتر عالیه کرد زعفرانلو، دکتر ارسلان گلفام، دکتر حمیدرضا شعیری و دکتر خلیل پروینی در حوزه ادبیات و زبان ها، دکتر سید حسین صادقی در حوزه اقتصاد و مالی و دکتر محمود مهرمحمدی در حوزه علوم تربیتی، ۱۴ عضو هیأت علمی دانشگاه هستند که در میان پژوهشگران برتر کشور حوزه های مذکور قرار گرفتند.
گفتنی است در بین دانشگاه‌های کشور، دانشگاه تهران با ۲۳ نفر، دانشگاه تربیت مدرس با ۱۴ نفر، دانشگاه علامه طباطبایی با ۸ نفر، دانشگاه شیراز با ۵ نفر، دانشگاه‌های اصفهان و تبریز هر کدام با 4 نفر، دانشگاه‌های شهید بهشتی و محقق اردبیلی هرکدام با ۳ نفر، دانشگاه‌های بوعلی سینا و فردوسی مشهد هر کدام با ۲ نفر دارای بیشترین تعداد پژوهشگر پراستناد برتر در ۱۲ رشته مختلف علوم انسانی، اجتماعی و هنر و معماری هستند.


25 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 5331