متن کامل خبر


 
انتشار چهل و یکمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوای علمی و اطلاعات معتبر، چهل و یکمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "تاب آوری شهری در مواجهه با کرونا: زمینه ها و الزامات" توسط دکتر مجتبی رفیعیان دانشیار و آیدا کیانفر دانشجوی دکتری گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش با ارائه چارچوب تاب آوری شهری از منظر حکومت، اقتصاد، محیط زیست و اجتماع، عملکرد تاب آوری در بحران همه گیری کووید ۱۹ را بررس می کند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


24 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 1385