متن کامل خبر


 
فراخوان عمومی مناقصه خرید چیلر جذبی

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس دومین مناقصه عمومی برای خرید دستگاه چیلر جذبی را برگزار می کند.

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد برای خرید چیلر جذبی دانشکده‌ های مدیریت و اقتصاد و علوم زیستی دو مناقصه مجزا برگزار نماید.
بر این اساس دانشگاه برای خرید دو دستگاه چیلر جذبی آب گرم به ظرفیت واقعی ۲۱۰ تن تبرید و خرید یک دستگاه چیلر جذبی آب گرم به ظرفیت واقعی ۴۵۰ تن تبرید، از کلیه تولیدکنندگان واجد شرایط که دارای گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند دعوت می کند از تاریخ درج آگهی ( ۲۱ خرداد ماه) به مدت حداکثر یک هفته جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و تکمیل و تحویل اسناد و مدارک به آدرس: تهران- تقاطع جلال آل احمد و بزرگراه چمران- دانشگاه تربیت مدرس- ساختمان مرکزی- مدیریت امور مالی – اتاق ۲۳۹ (دبیرخانه کمیسیون معاملات)- تلفن: ۸۲۸۸۳۲۵۶ اقدام نماید. بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
دانشگاه تربیت مدرس پس از بررسی اسناد و مدارک در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد.
متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سایت دانشگاه تربیت مدرس قسمت اخبار دانشگاه مراجعه کنند.
گفتنی است هزینه های مربوط به درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. همچنین کارفرما(دانشگاه تربیت مدرس) در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
اسناد ارزیابی کیفی را از اینجا دریافت کنید.


21 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 871