متن کامل خبر


 
انتشار گزارش تخصصی شماره ۳۹ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، سی و نهمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "مأموریت های ترویج و آموزش کشاورزی در مواجهه با بحران کووید 19" توسط دکتر عنایت عباسی و دکتر سمیه مراد حاصلی از دانشکده کشاورزی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
این گزارش به برخی از نقش های ترویج و آموزش کشاورزی در راستای توانمندسازی کشاورزان برای رویارویی صحیح با پدیده کرونا مانند: کمک به کشاورزان در جهت مدیریت ریسک، تقویت معیشت کشاورزان، حل مشکلات زراعی کشاورزان و حل مشکلات و مسائل اجتماعی-روانشناختی کشاورزان می پردازد. همچنین به اقدامات انجام گرفته توسط ترویج و آموزش کشاورزی در رابطه با مواجهه با بحران کووید 19 در کشور اشاره دارد.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


19 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 1863