متن کامل خبر


 
گزارش تخصصی شماره ۳۸ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، سی و هشتمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "فعالیت بدنی، سلامت مغز سالمندان، کووید 19" توسط دکتر رضا قراخانلو استاد و فرزانه زینلی دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده علوم انسانی تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش با تشریح اهمیت فیزیولوژیک فعالیت بدنی سالمندان در دوران قرنطینه خانگی، برخی مکانیسم ها در جهت اثرات مثبت فعالیت بدنی بر روی مغز و بهزیستی ذهنی مانند اثرات قلبی-عروقی، کاهش سختی شریان مرکزی، کاهش اختلال اندوتلیال و افزایش فاکتورهای نروتروفیک به ویژه BDNF را بررسی می کند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


19 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 1847