متن کامل خبر


 
ارائه گزارش عضو هیات علمی دانشگاه با عنوان "اکولوژی و کرونا" در انجمن اکولوژی انگلستان

خلاصه خبر: در پی دعوت انجمن اکولوژی انگلستان برای ارائه گزارش در زمینه اکولوژی و کرونا در ایران، گزارشی از دکتر مهدی عابدی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه در سایت رسمی انجمن و مجله Functional ecology منتشر شد.

دکتر مهدی عابدی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی با توضیحاتی در این باره اظهار داشت: از طرف یکی از سردبیران انجمن اکولوژی انگلستان (British Ecological Society) از اینجانب برای ارایه یک گزارش در مورد اکولوژی و کرونا در ایران دعوت شد. این گزارش در وب سایت رسمی اکولوژی کارکردی (Functional ecologist) به آدرس (https://functionalecologists.com/2020/06/01/ecology-during-covid-iran/#respond) منتشر و قابل مشاهده است. وی افزود: این گزارش شامل بخش های مختلفی از جمله اثر کرونا در سطح ملی، اثر کرونا در دانشگاه تربیت مدرس، اثر کرونا در دانشکده و گروه، اثر کرونا بر روی فعالیت های پژوهشی، اثر کرونا بر فعالیت اینجانب و دانشجویان و پیام های کرونا می باشد.
دکتر عابدی خاطر نشان ساخت: در بخش اثر کرونا در سطح ملی، ضمن ارایه زمان شروع اپیدمی و وضعیت کنونی آن به تلاش و فداکاری جامعه پزشکی ایران، مدیریت خوب بحران، نقش داوطلبان و تشکل های مردمی و نیز اثر تحریم های آمریکا در زمان اپیدمی در تامین دارو و نیازهای پزشکی اشاره شد.
وی با اشاره به اثر کرونا در دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: در این بخش از گزارش بیان شد که با آغاز کرونا، دانشگاه تربیت مدرس از دانشگاه های پیشگام در تصمیم گیری کشور بود. همچنین به تصمیم گیری به موقع در تعطیلی خوابگاه ها، ایجاد کمیته کرونا، ارائه دستورالعمل های جدید و نقش مدیریت دانشکده اشاره شد. همچنین دلایل اهمیت تصمیم گیری در بحران به خصوص در بستن خوابگاه ها مورد توجه قرار گرفت و خطرهای تاخیر در آن بررسی شد. ارایه آیین نامه های جدید دورکاری و رایگان کردن هزینه استفاده از سایت آموزشی دانشگاه نیز مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این گزارش همچنین تاثیر کرونا بر فعالیت های گروه و دانشکده مورد بررسی قرار گرفت و سامانه الکترونیکی دروس دانشگاه، ارائه درس ها به صورت مجازی و چگونگی فعالیت اعضای هیات علمی و دانشجویان در آن معرفی شد. همچنین به مشکلات دروس عملی و آزمایشگاهی و تصمیم گیری در مورد آن و همچنین به اثر کرونا بر روی فعالیت های پژوهشی اشاره شد.
دکتر عابدی با اشاره به تاثیر کرونا بر روی فعالیت های پژوهشی خاطر نشان کرد: این اپیدمی بر روی مطالعاتی که نیاز به کار در گلخانه، بازدید میدانی و یا کارهای آزمایشگاهی بر روی باکتری ها، جانوران اثر بیشتری گذاشته است. مطالعات اکولوژی که معمولا نیازمند بازدید میدانی از رویشگاه های مختلف کشور هستند به دلیل عدم امکان سفر بین استانی مختل شدند. مطالعات فنولوژی، جمع آموری نمونه ها که باید ابتدای بهار انجام می شد، یا در میانه تحقیق متوقف شدند و یا شروع نشدند. مطالعات گلخانه ای که نیاز به مطالعه پیوسته صفات فیزیولوژیک است نیز امکان پذیر نبود.
وی یادآور شد: یکی از نقاط مثبت در بحث پژوهشی امکان پذیری مشارکت همکاران خارج از دانشگاه در جلسه دفاع به صورت مجازی بود. در قوانین پژوهشی امکان ارزیابی رسمی یک رساله چنانچه داور در جلسه دفاع حضور نداشت فراهم نبود. اما با شرایط موجود این امکان فراهم آمد و برگزاری چندین جلسه دفاع از رساله در دانشکده، بیانگر نقش مثبت این تصمیم بود. این امر در آینده نزدیک می تواند باعث افزایش مشارکت همکاران کشور در فعالیت های پژوهشی با توجه به وسعت و گستردگی ایران بشود.
عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: در بخشی از این گزارش اثر کرونا بر فعالیت های پژوهشی و آموزشی خود و دانشجویانم را مورد بررسی قرار دادم. کرونا باعث مختل شدن نمونه برداری دانشجویانم شد. نمونه برداری یکی از گونه های نادر که در اوایل فصل بهار تنها یک هفته گل می دهد، انجام نشد. نمونه برداری پوشش گیاهی پروژه DroughtNet و GYPWORLD امکان پذیر نبود و نمونه برداری در این سال میسر نشد. همچنین با توجه محدودیت حضور خوابگاه، موضوع تحقیق دانشجویان تحت راهنمایی نیز تغییر نمود. همچنین اینجانب که برای یک دوره 45 روزه به دانشگاه URJC مادرید و نیز دانشجوی دکتری تحت راهنمایی برای دوره 3 ماهه به موسسه IPE-CSIC شهر خاکا به اسپانیا آمده بودیم به علت وقوع کرونا و متوقف شدن پروازها مجبور به اقامت اجباری در قرنطینه در کشور اسپانیا شدیم. با حمایت خوب همکاران اسپانیایی این دوره سخت با سلامت تاکنون طی شد ولی کارهای آزمایشگاه دانشجوی دکتری به دلیل تعطیلی دانشگاه دچار اخلال شد. همچنین همایش های پروژه GYPWORD در کشور قبرس و یک همایش دانشجویی گروه مرتعداری نیز به تاخیر افتاد.
وی در پایان با اشاره به پیام های کرونا در این گزارش خاطرنشان ساخت: مهمترین چالش کرونا در بخش پژوهشی برداری میدانی و آزمایشگاهی بود و اثر مثبت پژوهشی آن افزایش کارایی بخش آنالیز و تحلیل داده ها بود. از بعد اجتماعی مهمترین پیام آن را می توان با شعر سعدی "بنی آدم اعضا یکدیگرند..." بیان نمود. به عبارت ساده تر آرامش و سلامت ما بدون مراقبت از دیگران امکان پذیر نمی باشد. از نظر علمی مهمترین مزیت کرونا نشان دادن اهمیت فضای مجازی در آموزش و پژوهش است. از این تجربه می توان بهره برد و محیط علمی جدید رایگان و در دسترس و با عدالت علمی در جهان ایجاد نمود.


18 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 1557