متن کامل خبر


 
انتشار گزارش تخصصی شماره ۳۶ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، سی و ششمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "بحران کووید ۱۹ در الجزائر و بازتاب آن در ادبیات این کشور" توسط دکتر خلیل پروینی استاد و ثریا رحیمی دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده علوم انسانی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
در این گزارش موضوع تغییر مسیر تظاهرات با شیوع کرونا ویروس جدید، همراهی ادبیات و تاریخ و همچنین بازتاب شیوع کرونا در ادبیات الجزائر بررسی می شود.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


17 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 1249