متن کامل خبر


 
سی و پنجمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوای علمی و اطلاعات معتبر، سی و پنجمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "کووید 19، حاصل دستکاری های ژنتیکی یا انتخاب طبیعی؟" توسط دکتر صادق باباشاه استادیار گروه ژنتیک دانشکده علوم زیستی و ملاحت داوودی مقدم، نسترن رکن آبادی و سیده ساینا سیف زاده (دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی دانشکده علوم زیستی) تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش با بیان این نکته که مطالعات در زمینه شناسایی منشأ شکل گیری و انتقال ویروس های نوظهور، اهمیت زیادی در ایجاد استراتژی های پیشگیرانه در راستای مهار عفونت و حفاظت از سلامت عموم افرار جامعه دارد، مباحث؛ مخازن اولیه و میزبان های کرونا ویروس ها، مقایسه پروتئین و ژنوم ویروس های کرونا، فرضیاتی پیرامون منشاء SARS-CoV-2 ، انتخاب طبیعی در میزبان حیوانی قبل از انتقال ویروس از حیوان به انسان، انتخاب طبیعی در انسان به دنبال انتقال ویروس از حیوان به انسان، انتخاب در طی پاساژ، را ارائه می دهد.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


13 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 1266