متن کامل خبر


 
انتشار گزارش تخصصی شماره 34 "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوای علمی و اطلاعات معتبر، سی و چهارمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "کووید 19، پادتن و واکنش گایا به دخالت انسان در سیستم اقلیمی کره زمین" توسط دکتر یوسف قویدل در گروه جغرافیای طبیعی دانشکده علوم انسانی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
این گزارش با تعریف سیستم اقلیمی کره زمین و نظریه گایا به بیان رتباط کرونا ویروس جدید و سیستم اقلیمی سیاره زمین می پردازد.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


13 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 1175