متن کامل خبر


 
سی امین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم پزشکی منتشر شد

خلاصه خبر: دانشکده علوم پزشکی در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی، گزارش شماره 30 از سلسله گزارش های تخصصی خود با عنوان "دیده بانی علمی کووید 19" را منتشر کرد.

سی امین قسمت از این گزارش های علمی با عنوان "چالش های دارو درمانی بیماری کووید 19" توسط دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی از گروه بیوتکنولوژی/زیست پزشکی دانشکده مهندسی شیمی تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش با شرح رویکرد پیش گیرانه و اهمیت آن در ادامه راهکارهای درمانی و دارویی شامل: استفاده از داروهای ضد ویروس موجود، توسعه داروهای جدید و سلول درمانی را بررسی می کند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


13 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 1298