متن کامل خبر

 
یکشنبه 9 آبان 1400 184

کمیته مدیریت سبز پردیس منابع طبیعی و علوم دریایی نور تشکیل شد

به منظور برنامه ریزی در راستای مدیریت بهینه محیط زیست منحصر به فرد پردیس منابع طبیعی و علوم دریایی نور، کمیته مدیریت سبز این پردیس تشکیل شد.


با هدف برنامه ریزی برای مدیریت بهینه محیط زیست منحصر به فرد پردیس منابع طبیعی و علوم دریایی نور در دو قسمت جنگلی و ساحلی، استفاده از خرد جمعی و نقطه نظرات متخصصین و بهبود روش ها و اصلاح ساختارها در حوزه حفظ محیط و گونه های گیاهی و جانوری پردیس مذکور، کمیته مدیریت سبز تشکیل و اعضای آن کمیته توسط رئیس دانشکده منصوب شدند.
بر این اساس دکتر عبدالحمید عابدیان کناری به عنوان رئیس کمیته، دکتر ربیع بهروز در سمت دبیر کمیته، مسعود طبری، دکتر سید محسن حسینی، دکتر اکبر نجفی، دکتر هرمز سهرابی، دکتر سید محمود قاسمپوری، دکتر حبیب الله یونسی، دکتر مهدی عابدی و دکتر حامد یوسف زاده به عنوان اعضای کمیته مدیریت سبز پردیس منابع طبیعی و علوم دریایی نور منصوب شدند

ارتباط با ما

آدرس:

دانشگاه تربیت مدرس، دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی، دفتر مدیریت سبز
صندوق پستی: 111-14115

تلفن و دورنگار:

82884028
82883757

ایمیل:

sdgm@modares.ac.ir

آمار بازدید:

کل بازدیدها: 17581
افراد آنلاین: 1