دانشگاه در یک نگاه


 

دانشگاه تربیت مدرس به عنوان شجره طیبه و مولود انقلاب اسلامی در سال 1360 تأسیس شد.
دانشگاهی پیشرو در آموزش و پژوهش، با هدف تولید علم نافع، گسترش مرزهای دانش و فناوری، به ویژه تربیت اعضای هیأت علمی در علوم مختلف است که به توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری و افزایش سهم تولیدات علمی و توسعه علوم انسانی و نیازهای ملی و فناوری‌های نوین و کاربردی با تعامل مراکز علمی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حال فعالیت می‌باشد.

 

دانشجویان

  • 9,848 درحال تحصیل
  • 32,000 دانش‌آموخته
 

اعضای هیأت علمی

  • 727 عضو هیأت علمی
  • 21 چهره ماندگار و برترعلمی
  • 32,473 مقالات چاپ شده
 

فضا

  • 107,725 پردیس مرکزی، کشاورزی و نور
  •  22 خوابگاه
 

پژوهش

  • 5,300 آزمایشگاه و کارگاه
  • 3,794 اختراع ثبت شده
  • 14 پژوهشکده و مرکز پژوهشی
 

تأسیس سال 1360

 

فرمان امام خمینی(ره)

به شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف تأسیس مرکزی برای تربیت اعضای هیأت علمی متخصص، متدبر و متعهد

 

دانشکده‌ها

  • حقوق
  • علوم انسانی
  • علوم پایه
  • علوم پزشکی
  • علوم ریاضی
  • علوم زیستی
  • علوم و فناوری‌های بین رشته ای
  • مواد و معدن
  • کشاورزی
  • مدیریت و اقتصاد
  • منابع طبیعی و علوم دریایی
  • مهندسی برق و کامپیوتر
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی صنایع و سیستم‌ها
  • مهندسی عمران و محیط زیست
  • مهندسی مکانیک
  • هنر و معماری