متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ویدا رییسی سربیژن، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

خلاصه خبر: ارزیابی معیارهای مؤثر بر مکانیابی پروژه های مسکن مهر شهر جیرفت

  • عنوان: ارزیابی معیارهای مؤثر بر مکانیابی پروژه های مسکن مهر شهر جیرفت
  • ارائه‌کننده: ویدا رییسی سر بیژن
  • استاد راهنما: دکترابوالفضل مشکینی
  • استاد ناظر داخلی : دکترحسن احمدی
  • استاد ناظر خارجی : دکترپروانه شاه حسینی
  • استاد مشاور : دکترسید علی علوی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر حسن احمدی
  • مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه منفی یک، سالن شهدای گمنام
  • تاریخ: 97/12/14
  • ساعت:10
15 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 430