متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زینب فیض الهی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

خلاصه خبر: رویکرد سیستمی در تحلیل پویایی سازمان فضایی حاکم بر منابع آب : مطالعه موردی حوضه آبریز میناب

  • عنوان: رویکرد سیستمی در تحلیل پویایی سازمان فضایی حاکم بر منابع آب : مطالعه موردی حوضه آبریز میناب
  • ارائه‌کننده: زینب فیض الهی
  • استاد راهنما: دکتر رضا شهبازبیگیان
  • استاد ناظر داخلی : دکترمهدی پورطاهری
  • استاد ناظر خارجی : دکترزهره فنی
  • استاد مشاور : دکترسیاوش شایان
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکترمهدی پورطاهری
  • مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه یک، سالن استاد شکویی
  • تاریخ: 97/12/15
  • ساعت:10
15 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 399