160 1401/04/01

نخستین دانشجوی دکتری رشته علوم شناختی-زبان شناسی از رساله خود دفاع کرد

نخستین دانشجوی رشته علوم شناختی-زبان شناسی در دانشکده علوم انسانی از رساله دکتری خود دفاع کرد.

46 1401/03/28

جلسه دفاع از رساله: مهدی مدنی فرد، گروه زبان شناسی

عنوان رساله: بررسی تأثیر تقویت درک استعاره های مفهومی بدن مند بر بهبود درک معنایی کودکان پسر مبتلا به اوتیسم خفیف

143 1401/03/16

اعلام جدول زمان بندی مصاحبه دکتری دانشکده علوم انسانی

جدول زمان بندی مصاحبه دکتری دانشکده علوم انسانی (سال 1401) اعلام شد.

207 1401/03/16

معاون اداری و مالی دانشکده علوم انسانی منصوب شد

با حکم رییس دانشگاه، ‌دکتر روح اله رحمتیان به سمت معاون اداری و مالی دانشکده علوم انسانی منصوب شد.

378 1401/03/11

برگزاری کارگاه آشنایی با خدمات و منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه

کارگاه آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی علمی و جستجو در سامانه پارسه، دوشنبه ها در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می شود.

193 1401/03/09

برگزاری کارگاه آشنایی تحلیل کیفی در نرم افزار Atlas.Ti9 به صورت مجازی

معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد، 12 خرداد ماه 1401 کارگاه آشنایی تحلیل کیفی در نرم افزار Atlas.Ti9 را به صورت مجازی برگزار می کند.

660 1401/03/08

امکان دسترسی آزمایشی به پایگاه مگیران فراهم شد

دسترسی آزمایشی به مجلات پایگاه مگیران از هفتم خرداد 1401 برقرار شده است.

60 1401/03/07

سخنرانی دکتر ارسلان گلفام در نهمین همایش بین المللی علوم شناختی

دکتر ارسلان گلفام عضو هیأت علمی گروه زبانشناسی دانشکده در نهمین همایش بین المللی علوم شناختی در خصوص مقولات نحوی در چارچوب شناختی به ایراد سخنرانی پرداخت.

ادامه اخبار...