فرم‌های آموزشی

عنوان گروه کاربری تعداد دریافت
فرم شماره 3: فرم درخواست تغییر برنامه درسی مشترک 155
فرم درخواست تمدید تحصیلی دانشجویان دکتری دکتری 101
درخواست تمدید تحصیلی اول کارشناسی ارشد 89
فرم درخواست تمدید تحصیلی دوم کارشناسی ارشد 67
فرم تایید صلاحیت مدرس مدعو هیات علمی 62
فرم درخواست مهمانی مشترک 53
فرم راه اندازی رشته جدید هیات علمی 37
فرم شماره 5: فرم انصراف از تحصیل مشترک 1
فرم شماره 2: صورتجلسه آزمون کتبی ارزیابی جامع دکتری 1
فرم شماره 1: صورتجلسه ارزیابی جامع دکتری دکتری 1

فرم‌های پژوهشی

عنوان گروه کاربری تعداد دریافت
فرم شماره 6: گزارش سالانه پیشرفت کار برنامه های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 2375
فرم شماره 19: فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 1929
فرم شماره 17: فرم انتخاب پایان‌نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 1637
فرم شماره 16: فرم مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله دانشجویان مشترک 1241
آيين نامه چاپ پايان‌نامه (رساله‌)هاي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس‌ ( 17 دی 1397) مشترک 849
فرم شماره 4: طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد (6 اسفند 1401) کارشناسی ارشد 768
مشخصات کارکنان ایرانی جهت ارائه مقاله در مجمع علمی خارج از کشور هیات علمی 678
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی کوتاه مدت هیات علمی 668
فرم شماره 4 : صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد (18 اردیبهشت 1398) کارشناسی ارشد 654
فرم شماره 4: طرح تحقیق رساله دکتری (6 اسفند 1401) دکتری 578
برگه صورتجلسه سمينار شش ماهه (17 دی 1397) دکتری 541
فرم شماره 8: کاربرگ تقاضای صدور معرفی نامه همکار تحقیقاتی مشترک 486
فرم شماره 3: اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد 485
آيين‌نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمي دانشگاه تربيت مدرس ( 17 دی 1397) مشترک 451
راهنمای ثبت پروپوزال کارشناسی ارشد 416
فرم شماره 9: برگه درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان مشترک 394
برگه صورتجلسه پيش‌دفاع دانشجويان دكتري (17 دی 1397) دکتری 280
فرم شماره 12: فرم گزارش سه ماهه مشترک 276
فرم شماره 10: فرم دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی ـ تخصصی داخل و خارج کشور مشترک 238
راهنمای تسویه حساب کارشناسی ارشد 169
فرم شماره 7: گزارش سه‌ماهه پیشرفت کار طرحهای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 169
برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 163
درخواست شرکت در کارگاههای خارج از کشور هیات علمی 153
فرم هزينه كرد پشتيباني پايان‌نامه‌/ رساله ( 15 دی 1397) مشترک 152
فرم دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی – تخصصی داخل و خارج کشور هیات علمی 144
فرم شماره 5: مدارک لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی مشترک 96
فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور هیات علمی 71
فرم شماره 1: قرارداد فوق دکتری دکتری 70
فرم شماره 2: برگ درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی مشترک 49
فرم شماره 2: برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید دکتری 49
فرم شماره 4: برگه چکیده فرصت مطالعاتی مشترک 46
فرم شماره 1: برگه درخواست حق التالیف مقاله مشترک 45
فرم شماره 3: مشخصات اساتید ، دانشجویان و کارکنان ، جهت تحصیل/ آموزش/ فرصت مطالعاتی به خارج از کشور مشترک 40
فرم صدور مجوز همکار تحقیقاتی در آزمایشگاه (17 دی 1397) مشترک 36
فرم شماره 20: نمونه حاشیه بندی صفحات شروع هر فصل پایان نامه/ رساله مشترک 13
فرم جدید درخواست خرید از محل اعتبار ویژه پژوهشی اساتید (گرنت) هیات علمی 11
فرم شماره 3: فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری دکتری 1
فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه کاربری تعداد دریافت