آمار و اطلاعات

"رشته جغرافیا " با دارابودن ماهیتی توسعه محور و تمركز بر ساماندهی فضایی محیط از جنبه‌های مختلف برنامه ریزی شهرها و روستا، اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی و سنجش از دور کاربردی؛ ساماندهی فضایی را فراهم می‌آورد. فلسفه تحقیقات در ین گروه، بنیادی و کاربردی است که با هدف کمک به رفاه، آسیش و امنیت انسان ها در محیط هی شهری و روستایی و متعادل سازی رابطه بین انسان و محیط می باشد. هدف تحصیلات تکمیلی در رشته های جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین، شکوفایی و تربیت دانش‌آموختگانی با توانمندی‌های پژوهشی مرتبط می‌باشد. گروه جغرافیی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1365 تأسیس شده. این گروه در ابتدا در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری فعالیت خود را شروع کرده و سپس در سال های بعد در مقطع دکتری ین رشته فعالیت‌های علمی را توسعه داده است. از طرفی دیگر، در سال های بعدی رشته های جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، اقلیم شناسی و سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی و در سال 1391 رشته برنامه ریزی آمیش سرزمین را نیز به تصویب رسانده است. در حال حاضر برنامه توسعه گریش‌های تحصیلی، تأسیس رشته‌های جدید و جذب هیأت علمی متناسب با گریش‌های علمی متنوع در دستور کار گروه قرار دارد

مدیران گروه از بدو تاسیس تا کنون
  • آقای دکتر حسین شکوئی(از سال 1365 تا سال1370)
  • آقای دکتر اکبر پرهیزکار(از سال 1371 تا سال 1384)
  • آقای دکتر مهدی پورطاهری (از سال 1385 تا سال 1394)
  • آقای دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری (از سال 1394 تا کنون)