•  آموزش زبان انگليسی
    مدیر گروه
    دکتر سید ضیاءالدین تاج‌الدین

آمار و اطلاعات

رشته آموزش زبان انگلیسی از دیرباز با تاکید بر نگریستن به ماهیت زبان انگلیسی در تبیین خط‌ مشی متعالی تعلیم و تربیت گام برداشته است و به بررسی و پژوهش در موضوعات مربوط به آموزش و یادگیری زبان می‌پردازد. همچنین مشکلات و موانع آموزش و یادگیری زبان را بررسی می کند و راه حل‌ های جامعی را ارائه می‌دهد. رشته آموزش زبان را از این جهت که ترکیبی از چندین رشته دیگر است و مفاهیم و مبانی اساسی آن‌ ها را در شالوده خود به کار می گیرد، بین رشته ای می نامند. مفاهیم رشته‌ هایی از قبیل روانشناسی، و جامعه شناسی و با محوریت آموزش زبان، در این رشته مورد بحث قرار می گیرند. همچنین موضوعات دیگری از قبیل دوزبانگی، سنجش زبان، تحلیل گفتمان، آموزش یادگیری زبان دوم، سیاست ‌ها و برنامه‌ریزی‌ های زبانی در حوزه این رشته قرار می‌گیرد.

هدف گروه آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه تربیت مدرس نقد نگاه سنتی به آموزش، یادگیری، و سنجش زبان انگلیسی، مطالعه منتقدانه الگوهای موجود آموزش زبان انگلیسی در کشورهای انگلیسی زبان با تکیه بر بومی سازی آموزش، تحول در نگرش نسبت به معلم زبان انگلیسی، مطالعه و درک ابعاد فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی زبان و زبان‌آموزی و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های روز برای تسهیل روند آموزش زبان انگلیسی است. با مطالبه چنین اهدافی، این گروه بر آن است تا الگوی مناسبی برای آموزش زبان انگلیسی در محیط‌های مختلف تحصیلی از جمله مدرسه، مؤسسات آموزشی و دانشگاه فراهم آورد و همچنین با تلاش و پشتکار به تهیه و تدوین مطالب درسی برخاسته از زندگی افراد بومی گامی هرچند کوچک به سوی کسب علم درخور، جامع و گسترده بردارد.

بنا به نیاز فزاینده جامعه دانشگاهی در جهت تأمین کادر علمی خود و به منظور نیل به خودکفایی در راستای تربیت افراد متعهد و متخصص، لزوم وجود مقاطع تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترا در این رشته بیش از پیش نمایان گردید و هم اکنون دانشگاه تربيت مدرس در گرایش آموزش زبان انگلیسی در دو مقطع كارشناسی‌ارشد و دكتری دانشجو می‌پذيرد.

گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1361 در مقطع کارشناسی ارشد با مدیریت مرحوم دکتر سید اکبر میرحسنی آغاز به کار نمود. اولین گروه از دانشجویان دکتری در سال 1384 پذیرش شدند. تعداد کل دانش آموختگان این رشته 298 نفر هستند که از این تعداد 268 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 30 نفر در مقطع دکترا دانش آموخته شدند.

تاکنون مدیریت گروه آموزش زبان انگلیسی را مرحوم دکتر سید اکبر میرحسنی، دکتر غلامرضا کیانی، دکتر رضا غفارثمر، و دکتر رامین اکبری بر عهده داشته اند.