•  دروس مدرسی
    مدیر گروه
    دکتر عباس برومند اعلم

آمار و اطلاعات

گروه دروس مدرسی، همزاد دانشگاه تربیت مدرس است. هدف از ارائه دروس مدرسی، افزایش دانش و كسب مهارت لازم برای شما دانشجویان گرامی به منظور «تدریس موفق» و سامان دادن «تحقیق شایسته» از جمله تهیه و تنظیم مطلوبتر «پایان‌نامه‌ها» است.
شایان ذكر است كه انتخاب و گذراندن این دروس برای دانشجویان مقطع كارشناسی‌ارشد و دكتری كاملاً اختیاری می‌باشد. بدیهی است در صورت انتخاب دروس باید مطابق ضوابط آموزشی، همه مراحل را تا پایان مرحله شركت در آزمون صلاحیت مدرسی طی نمایند.