•  زبان روسی
    مدیر گروه
    دکتر محبوبه علیاری شوره دلی

آمار و اطلاعات

گروه زبان روسی دانشگاه تربيت مدرس در سال 1379 با 2 عضو هیأت‌علمی ثابت تأسیس و در سال 1380 با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسی‌ارشد و برای اولين بار در ايران، آغاز به‌كار نمود. هم اكنون اين گروه در مقطع كارشناسی‌ارشد دردو رشته آموزش زبان روسی و مترجمی زبان روسی و در مقطع دکتری در رشته آموزش زبان روسی دانشجو می‌پذيرد. از سال 1380 تا كنون گروه زبان روسی سالانه به طور متوسط 8 دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد اقدام به پذيرش كرده است كه سعی شده همه آن‌ها به موقع از پايان‌نامه‌های خود دفاع نمايند. از سال 1392 با پذیرش سالانه به طور متوسط 4 دانشجو در مقطع دکتری در رشته آموزش زبان روسی فعالیت گروه توسعه یافته است. از سال 1392 گروه اقدام به تأسیس مترجمی زبان روسی نمود و از سال 1398 با پذیرش اولین دوره "مترجمی زبان روسی" این رشته را نیز برای اولین بار با پذیرش سالانه 7 نفر به طور متوسط، راه اندازی نمود.در حال حاضر گروه زبان روسی دانشگاه تربيت مدرس با 5 عضو هیأت‌علمی ثابت دارای 44دانشجو در مقطع كارشناسی‌ارشد و 14 دانشجو در مقطع دكتری می‌باشد و تاكنون بیش از 150 نفر در مقطع كارشناسی‌ارشد و 16 نفر در مقطع دکتری از اين گروه فارغ التحصيل شده‌اند. مديريت گروه زبان روسی دانشگاه تربيت مدرس از بدو تأسیس چنین بوده است:

  1. 1380 تا 1385 : دكتر محمد رضا محمدی
  2. 1385 تا خرداد سال 1391 : دکتر ميريلا احمدی
  3. خرداد 1391 تا مهر 1393 : دكتر آبتين گلكار
  4. مهر 1393 تا 1400 : دكتر محمد رضا محمدی
  5. اردیبهشت 1400 تا کنون: دکتر محبوبه علیاری شوره دلی